عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کردم
دوشنبه 6 بهمن 1399     ۷:۸
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : آگهی مزایده ی عمومی فروش محصول مرکبات تولیدی سال 1399 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)
آگهی مزایده ی عمومی فروش محصول مرکبات تولیدی سال 1399 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) آگهی مزایده ی عمومی فروش محصول مرکبات تولیدی سال 1399 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) (تعداد بازدید : 385)

آگهی مزایده ی عمومی فروش محصول مرکبات تولیدی سال 1399 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

1-      مزایده گذار: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

به استناد مجوز مورخه ی 99/07/30 هیات مدیره ی محترم شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)

به آدرس: جیرفت خیابان مالک اشتر- معاونت بازرگانی- تلفن های تماس 03443263856-09132484032

2-      موضوع: فروش محصول مرکبات تولیدی سال های 1399 باغ های:

-          خرپشت

-          علی آباد درینی

-          علی آباد امام

3-      محل دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) معاونت بازرگانی.

4-      نحوه ی دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ 99/08/05 لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/08/14 قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات به آدرس شرکت واقع در شهر جیرفت مراجعه نمایند.

5-      مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 99/08/14.

6-      تاریخ و محل گشایش پاکت ها: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/08/15 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جیرفت.

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع می­باشد (با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا)

7-      مدت قرارداد: در اسناد مزایده و قرارداد فی مابین قید شده است.

8-      میزان تضمین فرایند اجرای کار: برابر 10% مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانت­نامه بانکی معتبر و یا واریز به حساب شرکت در بانک کشاورزی به شماره 840650984 .

9-      میزان تضمین حسن اجرای تعهدات کار: 10% مبلغ کل پیشنهادات

10-  شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار و مجاز است.

11-  به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده­ی قانونی و پیشنهادات بعد از انقضای مهلت مقرر در بند (5) این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-  هزینه های آگهی و کارشناسی به عهده ی برنده مزایده می­ باشد.

معاونت بازرگانی

شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
منبع :
نظرات:


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت کشت و صنعت جیرفت تعلق دارد.