عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کردم
شنبه 3 آبان 1399     ۱۲:۲۷
اینجا هستیدSkip Navigation Links
آگهی مزایده ی عمومی فروش چوب درختان باغ های حذفی مرکبات شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) در سال 1399 آگهی مزایده ی عمومی فروش چوب درختان باغ های حذفی مرکبات شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) در سال 1399 (تعداد بازدید : 438)
1 - مزایده گذار: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)
آدرس: جیرفت- خیابان مالک اشتر- واحد بازرگانی
تلفن تماس 03443263856-09133484032
2- موضوع مزایده: فروش چوب درختان مرکبات واقع در:
- بخش یک قطره ای (قطعات M1=3.5 H و G2=3.5 H - جمعاَ به میزان 7 هکتار) 
- بخش چهار قطره ای (قطعات L3=8 H و P3= 6 H- جمعاَ به میزان 14 هکتار)
مزرعه 137 زاهدی (لردخران) (قطعات A6= 6.5 H و A5= 6 H - به میزان 12.5 هکتار )
3- محل دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) واحد بازرگانی 
4- نحوه دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ 99/04/02 لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات به آدرس شرکت واقع در شهرستان جیرفت مراجعه نمایند.
5- مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/04/11
6- تاریخ و محل گشایش پاکت ها: سااعت 9  صبح روز پنج شنبه مئرخ 99/04/12 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در شهرستان جیرفت
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بلامانع می باشد (با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا).
7- مدت قرارداد: در اسناد مزایده و قرارداد فیمابین قید شده است.
8- میزان تضمین فرآیند اجرای کار برابر 10% مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز به حساب شرکت دربانک کشاورزی به شماره 840650984
9- میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10% مبلغ کل پیشهادات قیمت
10 - شرکت در رد یا قبول کلیه یپیشنهادت مختار و مجاز است.
11- به پیشنهادات مشروط مبهم  و فاقد سپرده ی قانونی و پیشنهادات بعد از انقضای مهلت مقرر در بند 5 این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- هزینه آگهی و کارشناسی به عهده ی برنده مزایده می باشد.

معاونت بازرگانی
شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص)تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
منبع :
نظرات:


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت کشت و صنعت جیرفت تعلق دارد.