بازدید اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌ اسلامی از شرکت کشت و صنعت جیرفت

باسمه تعالی

آقای دکتر اعظمی نماینده محترم مردم شریف جیرفت و عنبراباد، عضو کمیسیون کشاورزی به اتفاق سایر اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌ اسلامی از مزارع و باغات شرکت کشت و صنعت جیرفت بازدید بعمل آوردند در این بازدید آقای مهندس موسوی مدیرعامل شرکت در مورد مسائل کشاورزی، ویژگی های منطقه‌‌ و همچنین معرفی‌‌ شرکت گزارشاتی را ارائه نمودند.۱۳۹۹/۱۰/۱۳
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت