گزارش تصویری آغاز برداشت پیاز (طرح استمرار) اراضی کشت و صنعت جیرفت


۱۳۹۹/۰۹/۱۸
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت