بازدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

بازدید آقای دکتر خورسندیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها به اتفاق آقای شهرام حیدری عضو هیئت مدیره صندوق؛و آقای دکتر عباس کمره ای عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جیرفت از تاسیسات و مزارع و باغات شرکت کشت و صنعت جیرفت.


         
۱۳۹۸/۰۲/۰۳
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت