بازگشت جناب آقای مهندس موسوی به شرکت کشت و صنعت جیرفت

بازگشت جناب آقای مهندس موسوی به شرکت کشت و صنعت جیرفت طی حکمی از طرف آقای دکتر یدالله کشاورز مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی کشاورزی کشور آقای مهندس موسوی بعنوان مدیر عامل،وآقای مهندس احمد فرید به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جیرفت معرفی شده اند.
۱۳۹۷/۰۶/۰۷
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت