عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کردم
شنبه 3 آبان 1399     ۱۳:۲۱
اینجا هستیدSkip Navigation Links
آگهی مزایده ی عمومی مرحله دوم فروش چوب درختان باغ های حذفی مرکبات شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) در سال 1399 آگهی مزایده ی عمومی مرحله دوم فروش چوب درختان باغ های حذفی مرکبات شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) در سال 1399 (تعداد بازدید : 373)

آگهی مزایده ی عمومی مرحله دوم فروش چوب درختان باغ های حذفی مرکبات شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) در سال 1399

1 - مزایده گذار: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)
آدرس:
 جیرفت- خیابان مالک اشتر- واحد بازرگانی
تلفن تماس
 03443263856-09133484032
2- موضوع مزایده:
 فروش چوب درختان مرکبات واقع در:
مزرعه 137 زاهدی (لردخران) (قطعات
A6= 6.5 H و A5= 6 H - به میزان 12.5 هکتار )
3- محل دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات:
 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) واحد بازرگانی 
4- نحوه دریافت اسناد مزایده:
 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 21/04/1399 لغایت روز دوشنبه مورخ  30/04/1399 قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات به آدرس شرکت واقع در شهرستان جیرفت مراجعه نمایند.
5- مهلت تحویل پیشنهادات:
 حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 30/04/1399
6- تاریخ و محل گشایش پاکت ها:
 ساعت 9  صبح روز سه شنبه مورخ 31/04/1399 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در شهرستان جیرفت

حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بلامانع می باشد (با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص بیماری کرونا).
7- مدت قرارداد:
 در اسناد مزایده و قرارداد فیمابین قید شده است.
8- میزان تضمین فرآیند اجرای کار برابر 10% مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز به حساب شرکت دربانک کشاورزی به شماره 840650984
9- میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10% مبلغ کل پیشهادات قیمت
10 - شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار و مجاز است.
11- به پیشنهادات مشروط مبهم
  و فاقد سپرده ی قانونی و پیشنهادات بعد از انقضای مهلت مقرر در بند 5 این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- هزینه آگهی و کارشناسی به عهده ی برنده مزایده می باشد
.

معاونت بازرگانی

شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص)
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
منبع :
نظرات:


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت کشت و صنعت جیرفت تعلق دارد.