عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کردم
شنبه 3 آبان 1399     ۱۱:۵۶
اینجا هستیدSkip Navigation Links
آگهي مزايده ی  مرحله ی دوم مشارکت در کاشت  اراضي زراعی شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص)  در سال زراعی1400 - 1399 آگهي مزايده ی مرحله ی دوم مشارکت در کاشت اراضي زراعی شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص) در سال زراعی1400 - 1399 (تعداد بازدید : 455)

1-    مزایده گذار: شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص)

 به آدرس: جیرفت خیابان مالک اشتر  معاونت بازرگانی- تلفن های تماس 09133484032- 03443263856

2-    موضوع مزایده: مشارکت در کاشت اراضی زراعی تحت پوشش چاه هایJR7  و JM1 مزرعه ی وکیل آباد، JD56 مزرعه ی علی آباد درینی وJM15 مزرعه ی احمدآباد در سال زراعی 1400-1399

3-    محل دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات: شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) -معاونت بازرگانی-اداره ی بازاریابی و فروش

4-    نحوه ی  دریافت اسناد  مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از  روزچهارشنبه مورخ21/3/99 لغایت روزشنبه مورخ31/3/99 قبل از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات  به آدرس شرکت واقع در جیرفت مراجعه نمایند.

5-    مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ31/3/1399

6-    تاریخ و محل گشایش پاکت ها: ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 1/4/1399 در محل: سالن اجتماعات دفترمرکزی شرکت واقع در جیرفت  

حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بلامانع می باشد (با رعایت پرتکل بهداشتی درخصوص بیماری کرونا)

7-    مدت قرارداد: بسته به محصول مورد نظر و زمان کشت در اسناد مزایده و قرارداد فیمابین قید شده است.

8-    میزان تضمین فرایند اجرای کار: برابر 10% مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز بحساب شرکت در بانک کشاورزی به شماره 840650984

9-    میزان تضمین حسن اجرای تعهدات: 10% مبلغ کل پیشنهاد قیمت.

10- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار و مجاز است.

11- به پیشنهادات مشروط، مبهم و فاقد سپرده ی قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت بازرگانی
شركت كشت و صنعت جيرفت (سهامی خاص)

*** برای دریافت اوراق مشارکت به قسمت دانلود در سایت مراجعه فرمائید***
***برای دریافت شرایط مشارکت در کاشت اراضی زراعی شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) در سال زراعی 1399 به قسمت دانلود در صفحه نخست سایت مراجعه فرمائید***تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
منبع :
نظرات:


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت کشت و صنعت جیرفت تعلق دارد.